Een allergische reactie kan binnen enkele minuten tot een paar uur na het eten van een voedingsmiddel optreden, best snel dus! Maar hoe herken je nou de symptomen ervan? Elk persoon ervaart een voedselallergie anders en heeft zijn eigen specifieke klachten, dit kan verschillen van mild tot zeer ernstig per persoon en per voedingsmiddel. Hieronder zetten wij voor jou de meest voorkomende voedselallergie symptomen.

De meest voorkomende voedselallergie symptomen

  1. Huid

Huidreacties komen vaak voor bij een voedselallergie. Je kunt last hebben van jeuk, roodheid, galbulten of ophoping van vocht in lippen, mond en/of oogleden. Alhoewel eczeem er wel onder valt komt het niet vaak voor bij een voedselallergie. Galbulten kunnen ontstaan op de plek waar de huid contact heeft gehad met het voedingsmiddel waar je een allergie voor hebt

  1. Mond/keel/neus:

Een allergische reactie zoals jeuk en zwelling kunnen optreden in de mond of de keel. Reacties bij de neus die bijvoorbeeld voorkomen zijn jeuk in de neus, een verstopte neus of lopende neus. Een verstopte neus zal je ook herkennen doordat je sneller of piept bij het ademhalen.

  1. Luchtwegen:

Astmatische klachten zoals hoesten, benauwdheid en kortademigheid. Een piepende ademhaling, samengetrokken tussenribspieren, neusklachten en oogklachten.

  1. Maagdarmstelsel:

Allergische reacties die kunnen voorkomen in het maagdarmstelsel zijn buikpijn, misselijkheid, braken, een brandend maagzuur, diarree of juist verstopping (obstipatie).

 

  1. Hart- en vaatstelsel

Hier gaat het vaak om een lage bloeddruk, duizeligheid, bleekheid, zweten en bewusteloosheid. Hoe kun je dit herkennen? Door pijn op de borst, hartkloppingen, stoppen van het hart of shock.

Wat te doen bij voedselallergie symptomen

Een voedselallergie is moeilijk vast te stellen, omdat de voedselallergie symptomen ook bij andere ziektebeelden voor kunnen komen. Bij afspraak zal de huisarts vragen stellen, de klachten bekijken met een lichamelijk onderzoek en zo nodig een  allergologisch onderzoek aanvragen. Om je goed op zo’n gesprek met de huisarts voor te bereiden is het handig om een voedseldagboek bij te houden.